UAB „Convious“ įgyvendina Europos regioninės plėtros finansuojamą projektą

Pastaruoju metu vis daugiau įmonių, vykdančių elektroninius pardavimus, siekdamos padidinti lankytojų srautą internetinėje parduotuvėje ir pardavimų apimtis, investuoja lėšas ir pastangas ne tik į reklamos, socialinių tinklų ar elektroninio pašto bei SEO/SEM strategijų vystymą, bet ir į konversijų rodiklio optimizavimą. Tačiau įmonės, teikiančios konversijų rodiklių optimizavimo paslaugas dažniausiai jas atlieka pasitelkiant žmogiškuosius išteklius, t.y. neautomatizuotai, todėl konversijų pateikiami rezultatai būna netikslūs, subjektyvūs ir reikalaujantys daugiau laiko bei investicijų, be to negarantuoja siekiamo rezultato (greito pardavimų augimo).

Atsižvelgiant į rinkos poreikius, buvo inicijuotas projektas „Inovatyvios konversijų rodiklio optimizavimo sistemos sukūrimui skirti moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (SmartCRO)“, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-848-01-0004 (toliau – Projektas). Projekto metu numatoma vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus inovatyvios konversijų optimizavimo platformos koncepcijos vystymui ir validavimui, ir eksperimentinę plėtrą, skirtą inovatyvios konversijų optimizavimo platformos prototipo sukūrimui ir pademonstravimui realaus veikimo sąlygomis. Projekto rezultate numatoma sukurti ir per vienerius metus nuo projekto pabaigos į rinką pateikti pasaulio lygmeniu naują produktą – Convious AI Widget platformą, skirtą automatizuotam konversijų optimizavimui realiu laiku. Produktą sudarys keturi moduliai, užtikrinsiantys siekiamą sistemos funkcionalumą: dinaminės kainodaros modulis, sukčiavimų aptikimo modulis, kryžminės įrenginio atitikties modulis ir rekomendacijų teikimo modulis.

Convious AI Widget platforma leis užtikrinti mažesnį investicijų į pardavimų optimizavimo poreikį, didesnę investicijų grąžą, greitesnį bei patikimesnį rezultatą. Visa tai užtikrins kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir leis Projekto vykdytojui įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą bei efektyviai konkuruoti su rinkoje esančiais alternatyviais sprendimais (paslaugomis). Numatoma, kad įvardinti kuriamo produkto privalumai sąlygos esminius konversijų optimizavimo paslaugų rinkos pokyčius, nes iš rinkos leis išstumti konkurentus, teikiančius neautomatizuotas konversijų optimizavimo paslaugas, nes vartotojai bus linkę rinktis patikimesnį ir didesnę grąžą užtikrinantį sprendimą.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 priemonę „Smart FDI“.

Bendra Projekto vertė siekia 2 461 384,97 eurų, iš kurių 1 558 041,48 eurų sudaro ES fondų lėšos, o 903 343,49 eurų - įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2018 m. spalio mėn. 15 d. ir bus užbaigtos 2020 m. spalio mėn. 14 d.